Trang chủ » Kiểm toán
Thien duc
Thien duc
Thien duc
Thien duc
Thien duc
Liên hệ quảng cáo
banner 1
banner 1
banner 1
Kiểm toán
Dịch vụ quyết toán thuế TNDN
23/01/2014 01:10

Hệ thống sổ sách kế toán là phần thể hiện chi tiết các nghiệp vụ, phản ánh thực tế tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN UY TÍN CHUYÊN NGHIỆP
THIENDUC GROUP

Tư vấn miễn phí 24/7 : 0903285848

Dịch vụ quyết toán thuế TNDN bao gồm các nội dung :
 

1. HOÀN THIỆN SỔ SÁCH KẾ TOÁN
 

Hệ thống sổ sách kế toán là phần thể hiện chi tiết các nghiệp vụ, phản ánh thực tế tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Tuy nhiên tình trạng chung khá phổ biến của đa số các doanh nghiệp do chưa nắm chắc về các quy định, nghiệp vụ kế toán, hoặc do tập trung vào phát triển kinh doanh , thiếu nhân sự chuyên trách có trình độ dẫn đến hệ thống sổ sách kế toán thiếu sót ,lộn xộn , không đúng theo quy chuẩn khiến cho việc quản lý , theo dõi trở nên khó khăn, kéo theo những vướng mắc với cơ quan thuế khi đến thời hạn quyết toán cuối năm.

Thiên Đức tư vấn, xây dựng cho doanh nghiệp một hệ thống sổ sách kế toán đầy đủ, chính xác , tuân thủ theo luật định
 

Các loại sổ sách kế toán :
- Nhật ký chung
- Số liệu chi tiết các tài khoản
- Sổ quỹ tiền mặt
- Sổ chi tiết nợ phải thu - phải trả
- Lập phiếu thu ,phiếu chi
- Báo cáo xuất nhập tồn kho, vật tư, hàng hoá, sản phẩm
- Bảng khấu hao tài sản cố định
- Lập bảng lương hàng tháng
- Soạn thảo hợp đồng lao động theo bảng lương.

2. QUYẾT TOÁN THUẾ, BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Dựa vào sổ sách đã có của Doanh nghiệp để kiểm tra soát xét việc kế toán đã hạch toán đúng theo quy định của Bộ tài chính ban hành hay chưa.
 

Thực hiện điều chỉnh lại các sai sót hạch toán theo quy định cho phép.
- Bảng cân đối kế toán.
- Bảng cân đối số phát sinh.
- Thuyết minh báo cáo tài chính.
- Bảng lưu chuyển tiền tệ.
- Quyết toán thuế TNDN.
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

“ THAY MẶT KẾ TOÁN TRƯỞNG GIẢI TRÌNH TRỰC TIẾP VỚI CƠ QUAN THUẾ.
CAM KẾT BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NẾU SAI SÓT “

 

Tin liên quan
Thien duc