Trang chủ » Kiểm toán
Thien duc
Thien duc
Thien duc
Thien duc
Thien duc
Liên hệ quảng cáo
banner 1
banner 1
banner 1
Kiểm toán
Kiểm toán Báo cáo tài chính
30/05/2014 05:02

Mục tiêu của kiểm toán báo cáo tài chính là giúp cho kiểm toán viên và Công ty kiểm toán đưa ra ý kiến xác nhận rằng báo cáo tài chính có được trên cơ sở chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành (hoặc được chấp nhận), có tuân thủ pháp luật liên quan và có phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu hay không? Mục tiêu của kiểm toán báo cáo tài chính còn giúp cho Quý Khách hàng thấy rõ những tồn tại, sai sót để khắc phục nhằm nâng cao chất lượng thông tin tài chính của đơn vị mình.

Tin liên quan
Thien duc